نویسنده: اسپنسر جانسون
مترجم: شمسی بهبهانی
فرمت: PDF
تعداد صفحه: 39
شاید اسم کتاب چه کسی پنیر مرا جابجا کرد کمی برات عجیب باشه و فکر کنی که یک داستان کودکانه ست. اما جالبه که بدونی در پشت این عنوان طنزگونه حقیقی بس گرانبها و ارزشمند نهفته ست. حقیقتی تلخ و شیرین که شامل تمام افراد جامعه میشه. در کتاب چه کسی پنیر مرا جابجا کرد […]
نویسنده: راندا برن
مترجم: وامق عسکری
فرمت: PDF
تعداد صفحه: 163
کتاب راز (The Secret) اثر راندا برن یک شاهکار در زمینه کسب موفقیت و ثروت است. همه آن چیزی که باید بدانید در این کتاب جمع آوری شده. یک اثر جاودانه که روح و روانتان را بیدار میکند و تلنگری بر ذهن آشفته و خواب آلوده تان میزند و رازی را بر ملا میسازد که سالها در […]

چه کسی پنیر مرا جابجا کرد؟

شاید اسم کتاب چه کسی پنیر مرا جابجا کرد کمی برات عجیب باشه و فکر کنی که یک داستان کودکانه ست. اما جالبه که بدونی در پشت این عنوان طنزگونه حقیقی بس گرانبها و ارزشمند نهفته ست. حقیقتی تلخ و شیرین که شامل تمام افراد جامعه میشه. در کتاب چه کسی پنی…

راز : معجزه شکرگزاری

کتاب راز (The Secret) اثر راندا برن یک شاهکار در زمینه کسب موفقیت و ثروت است. همه آن چیزی که باید بدانید در این کتاب جمع آوری شده. یک اثر جاودانه که روح و روانتان را بیدار میکند و تلنگری بر ذهن آشفته و خواب آلوده تان میزند و رازی را بر ملا میسازد که…