چه کسی پنیر مرا جابجا کرد؟

شاید اسم کتاب چه کسی پنیر مرا جابجا کرد کمی برات عجیب باشه و فکر کنی که یک داستان کودکانه ست. اما جالبه که بدونی در پشت این عنوان طنزگونه حقیقی بس گرانبها و ارزشمند نهفته ست. حقیقتی تلخ و شیرین که شامل تمام افراد جامعه میشه.

در کتاب چه کسی پنیر مرا جابجا کرد داستان دو موش و دو آدم روایتگر انسانهاییست که در زمان روبرو شدن با شکست یا برای جلوگیری از شکست خوردن چطور باید تغییر کنن و عدم تغییر چه پیش آمد تلخی رو براشون رقم خواهد زد.

در کتاب چه کسی پنیر مرا جابجا کرد خواهی آموخت که زندگی سراسر تغییر و تحوله و ماندن در یک جا و عادت کردن به یک موقعیت ثابت چطور میتونه ازت یک انسان شکست خورده و افسرده بسازه و ثروت های عظیمی که در انتظارش هست رو صرفا به خاطر ترس از دست دادن موقعیت فعلیش نمی بینه و ازش محروم میمونه.

اگر خواهان تغییر هستی و میخوای موقعیت های طلایی ثروت و موفقیت رو در زندگیت ببینی و بدستشون بیاری در خوندن این کتاب اصلا شک نکن.

چه کسی پنیر مرا جابجا کرد؟

نویسنده: اسپنسر جانسون
مترجم: شمسی بهبهانی
فرمت: PDF
تعداد صفحه: 39

شاید اسم کتاب چه کسی پنیر مرا جابجا کرد کمی برات عجیب باشه و فکر کنی که یک داستان کودکانه ست. اما جالبه که بدونی در پشت این عنوان طنزگونه حقیقی بس گرانبها و ارزشمند نهفته ست. حقیقتی تلخ و شیرین که شامل تمام افراد جامعه میشه.

در کتاب چه کسی پنیر مرا جابجا کرد داستان دو موش و دو آدم روایتگر انسانهاییست که در زمان روبرو شدن با شکست یا برای جلوگیری از شکست خوردن چطور باید تغییر کنن و عدم تغییر چه پیش آمد تلخی رو براشون رقم خواهد زد.

در کتاب چه کسی پنیر مرا جابجا کرد خواهی آموخت که زندگی سراسر تغییر و تحوله و ماندن در یک جا و عادت کردن به یک موقعیت ثابت چطور میتونه ازت یک انسان شکست خورده و افسرده بسازه و ثروت های عظیمی که در انتظارش هست رو صرفا به خاطر ترس از دست دادن موقعیت فعلیش نمی بینه و ازش محروم میمونه.

اگر خواهان تغییر هستی و میخوای موقعیت های طلایی ثروت و موفقیت رو در زندگیت ببینی و بدستشون بیاری در خوندن این کتاب اصلا شک نکن.

برای دریافت کتاب لطفا مشخصات خودت رو در فرم زیر وارد کن