عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
بهنام رحیمی نژاد هستم. درست از زمانی که فهمیدم "بیرون ز من نیست انچه در عالم هست" 15 سال میگذره. و در طی این سالها شروع کردم به انجام تغییرات بنیادین در وجود خودم و نتیجه همه این مطالعات، تحقیقات، تغییرات و برنامه ریزی مجدد ذهن و روانم، شد سایت "ثروت آموز" که در خدمت تو زیباترین موجود عالم باشم.
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.