تعریف مدیریت
,

تعریف مدیریت

در زندگی هر کسی، مقدار معینی زمان، سرمایه، منابع، روابط، شغل و... وجود داره. و هر کسی به میزان توان و هوشش از این موارد بهره برداری میکنه. لذا اگر بخوایم تعریف مدیریت رو بصورت خلاصه بیان کنیم، میشه گفت بیشترین بهره برداری از کمترین امکانات. ولی…