فرکانس های ذهنیservatamooz.ir
,

فرکانس های ذهنی و ایجاد فرکانس آگاهانه

همه موجودات زنده در طی لحظات زندگیشون احساسات مختلفی رو تجربه میکنن. احساساتی مثل خنده، گریه، غم، عصبانیت، خوشحالی، عشق، درد و احساساتی از این قبیل. در واقع فرکانس های ذهنی ( Brain Waves ) هستن که موجب بروز این احساسات میشن. اما اینکه این فرکانس ه…