نوشته‌ها

نحوه کار ذهن
,

ذهن انسان چگونه کار میکند؟

مغز انسان یکی از پیچیده‌ترین چیزهاییه که در این عالم وجود داره و هر چقدر در اون دقیق و ریز بشیم شگفتیهای بیشتری رو خواهیم دید. معتقدم اگر مغز انسان کاملا کشف بشه و همه زوایای مبهمش برای ما فاش بشه، راز کل عالم و گیتی هم فاش خواهد شد. نحوه ک…