نوشته‌ها

ارتباط ترس با اتفاقات بد
,

چرا همیشه اتفاقات بد سریعتر رخ میده؟

دنیای ما دنیای امواج و انرژیه و هیچ نقطه ای در جهان رو نمیتونی پیدا کنی که تحت تأثیر انرژی اطرافش نباشه. انرژی ها از طرق مختلفی منتقل میشن. انرژی گرمایی ، انرژی سرمایی، انرژی احساسی و... در مطلب قبلی که در خصوص نحوه کار ذهن صحبت کرده بودیم این سوال…