نوشته‌ها

دستیابی به رویاهاservatamooz.ir
,

آیا رسیدن به هر رؤیایی ممکنه؟

وقتی چند کتاب درباره قانون جذب و دستیابی به رویاها میخونی ، اگه هنوز به درک صحیحی از این قانون نرسیده باشی و مطلب و منظور نویسنده رو نگرفته باشی، بدون شک با یک نیشخند از خودت میپرسی یعنی میشه به هر رویایی رسید؟ یعنی یکی میتونه از ته یک روستا بلند بشه…